Sammanfattning av resultat 2019

Under 2019 inventerades totalt 106 inventeringsrutor. Av dessa återinventerade volontärer sammanlagt 48 st rutor från 1980-talet. Dessutom inventerade volontärer 39 st nya inventeringsrutor. Dessa nya inventeringsrutor hade placerats ut med hjälp av en habitatmodell som utvecklades och kalibrerades under hösten 2018 och våren 2019. Dessutom återinventerade projektets medarbetare ytterligare 19 av 80-talsrutorna. Sammanlagt återinventerades alltså 67 av rutorna från 1980-talet.

Mindre hackspett återfanns i drygt hälften av de gamla inventeringsrutorna och i 60 % av de nya inventeringsrutorna. I de rutor där volontärerna letade efter entita hittades arten i cirka 60 % av de gamla rutorna och i cirka 85 % av de nya rutorna.

Tyvärr är det för tidigt att i detta läge dra slutsatser från inventeringarna. Vi fokuserar just nu på att samla in mer data. Många volontärer som hjälpte till förra året, men även nya, är redan ute i markerna igen och letar efter mindre hackspett och entita.

Inlägget postades i

Information och allmänt

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *