december 2018

Mindre hackspettens förekomst

Det här inlägget är det första i en serie om olika aspekter av mindre hackspettens ekologi och biologi. I framtiden kommer vi skriva mer om artens födovanor, häckningsbiologi, parningssystem, revirbeteende och andra tema. Mindre hackspetten har en utbredning som sträcker sig över en stor del av palearktiska regionen. Inom Sverige har arten en spridning över nästan hela landet, upp till … Läs mer

Mindre hackspettens ekologi och biologi 0