december 2018

Mindre hackspettens förekomst

Mindre hackspetten har en utbredning som sträcker sig över en stor del av palearktiska regionen. Inom Sverige har arten en spridning över nästan hela landet, upp till trädgränsen i fjällen. Mindre hackspett är en stannfågel som kan ha väldigt stora hemområden eller revir, med ytor av flera hundra hektar. För en art som har en kroppslängd av cirka 15 cm … Läs mer

Mindre hackspettens ekologi och biologi 0